Back

★ Təhsil - Nazirliyi, Azərbaycan, Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Fransanın təhsil sistemi, BƏƏ-də təhsil, iqtisadiyyatı ..                                               

Təhsil Nazirliyi (Azərbaycan)

28 may 1918-ci il qərarı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası Hökumətinin haqqında ilk nazirliyi xalq təhsili nazirliyi yaradılıb və xalq təhsili. 30 iyun 1918-ci il nazirlər kabinetinin qərarı ilə xalq maarif nazirliyinin strukturu təsdiq edilmişdir üç bölmələr. Xalq Komissarları soveti Azərbaycan SSR 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə xalq maarif nazirliyinin yenidən dəyişdirilərək Xalq komissarlığı təhsil adı ilə Xalq komissarlığının, təhsil və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilmişdir. 1940-cı ildə Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan SSR-in əmək eh ...

                                               

Azərbaycanda təhsil

Azərbaycan respublikasında mövcud üç səviyyəli ümumi orta təhsil-ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil və ümumi orta təhsil ilə başlayır шестилетнего yaşına. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir: respublikada həyata keçirilir ümumi orta məktəb təhsili əsasən ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi profilli, təhsil müəssisələrində, gimnaziyalarda, лицеях, ibtidai və orta peşə ixtisas müəssisələrində, habelə kollec və ali təhsil müəssisələrində yaradılmış zamanı məktəblərdə.

                                               

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, xalq təhsili şöbəsi, 30 iyun 1930-cu il tarixli, 30 və Xalq maarif komissarlığının 29 iyun 1931-ci il tarixli, 87 əmrinə əsasən 1931-ci ilin iyulun 1-dən təhsil sahəsində yaradılmışdır ilk elmi-tədqiqat institutu, Azərbaycan elmi-tədqiqat педологии. Adı institutunun və istiqamətləri, onun fəaliyyəti bir neçə dəfə dəyişdirilib: 1931 iyul 1932 oktyabr-azərbaycan Elmi-tədqiqat педологический institutu. 1932-ci ildə, oktyabr ayından 1934-cü ilin oktyabr – Azərbaycan institutu педологии və pedaqogika 1934-cü il, oktyabr ayından 1934-cü ilin dekabr 1934-cü i ...

                                               

Fransanın təhsil sistemi

Fransada icbari təhsil dəyişir 3 ilə qədər 16 il. Əsas prinsipləri fransız təhsil: azadlıq tədris, pulsuz təhsil, neytral təhsil laisizm. Təhsil bir neçə səviyyədən ibarətdir: Hər il təhsil sərf təxminən 6.1%, ÜDM -. Görə, 2009-cu il, məlumata görə, 12.016.484 ibtidai və orta məktəb təhsil alır uşaq. İbtidai və orta məktəblərdə, özəl təhsilin bu payı təşkil edir 16.9%, ali məktəblərdə-14% - i tələbədir. Ali təhsil fr. enseignement secondaire-kolleci 4 il fr. Le collège və liseyi 3 il fr. Le lycée. Sonra başa CİTE / İSCED 3 səviyyəsinə uyğun olan və orta təhsil cavab verən diploma BACCALAUR ...

                                               

"Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsi

Ən yaxşı ümumtəhsil müəssisələri aparan müsabiqəsi - Azərbaycan Respublikasında müasir təhsil texnologiyaları və üsulları üzrə kompleks tədbirləri həyata keçirən ilə keyfiyyət göstəriciləri, əla təcrübəsi ümumtəhsil müəssisələrinin görə 2007-2008-ci tədris ili başlayaraq, hər tədris ilində bir dəfə olmaqla, müsabiqə əsasında 50 ən yaxşı ümumtəhsil müəssisəsi, müəssisələrə, hər onlardan hazırlanmış innovativ təhsil metodologiyası üzrə 10 000 rubl məbləğində birdəfəlik mükafat verilməsini nəzərdə tutan müsabiqənin. Müsabiqələr keçirilir, Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi tərəfindən ər ...

                                               

BƏƏ-də təhsil

BƏƏ-təhsil-, ərəbistan regionunda yarımadasında, Şərqi İran və Oman körfəzləri sahilində yerləşir Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi.

                                     

★ Təhsil

 • Təhsil öyrənmənin, yaxud başqa sözlə bilik, bacarıqlar, dəyərlər, inanclar və vərdişlər qazanılmasının asanlaşdırılması prosesidir. Təhsil metodlarına
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
 • məktəblərində, xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində, gimnaziya, lisey, ilk və orta peşə - ixtisas məktəblərində, habelə kollec və ali təhsil müəssisələrinin nəzdində
 • Elm və təhsil nəşriyyatı - 2006 - cı ildə yaradılmışdır. Təsisçisi filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədlidir. Əsas fəaliyyəti dərslik, kitab
 • Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu ARTİ - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası
 • pulsuz təhsil, neytral təhsil laisizm dünyəvi, dini olmayan təhsil Təhsil bir neçə səviyyədən ibarətdir: İbtidai təhsil fr. enseignement primaire
 • Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsi əvvəlki adı: Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsi - Azərbaycan Respublikasında müasir təlim texnologiyaları
 • çoxşaxəli təhsil sistemi. BƏƏ tarixinə nəzər saldıqda burada təhsillə bağlı bir sıra mühüm hadisələrə rast gəlmək olar. BƏƏ - nin müasir təhsil sistemi əsasən
 • Başqırdıstan Respublikası Təhsil Nazirliyi - Təhsil Nazirliyi Başqırdıstan hökumətinin İcra şöbəsinə daxildir. Nazirlik Başqırd dilini xilas və inkişaf
 • Təhsil iqtisadiyyatı və ya təhsilin iqtisadiyyatı təhsillə əlaqəli iqtisadi məsələlərin, o cümlədən təhsilə olan tələbatın, təhsilin maliyyələşdirilməsi
 • Ali təhsil ing. Higher education - 1 elm, texnika və mədəniyyətin müasir nailiyyətlərindən yaradıcı şəkildə istifadə etməklə hazırlıq yönümlü nəzəri
                                     
 • Çində təhsil - Şərqi Asiyada yerləşən Çin Xalq Respublikasında mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. Çin tarixinə nəzər saldıqda burada təhsillə bağlı
 • ABŞ - ın təhsil sistemi ABŞ - ın təhsil sistemi həm federal və ştat, həm də yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən idarə edilir. Dövlət məktəbləri sistemi
 • Türkiyədə təhsil - Türkiyə Respublikası sərhədləri daxilində fəaliyyət göstərən ibtidai, orta, tam orta və ali təhsil müəssisələrində tədris edilən təhsil sistemi
 • Distant təhsil - tədris prоsesinin elektrоn, telekоmmunikasiya, prоqram - teхniki vasitələr əsasında təşkil оlunduğu fоrmasıdır. Distant təhsil öyrədən
 • Təhsil Nəşriyyat - Poliqrafiya MMC - Azərbaycanda nəşriyyat. 1993 - cü ildən fəaliyyət göstərir. Müəssisədə 100 nəfərdən çox yüksək ixtisaslı, peşəkar kadrlar
 • İnklüziv təhsil fr. inclusif - özünə daxil edən lat. include - daxil edirəm - ümumi təhsilin hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutan və bütün uşaqların
 • Hindistanda təhsil - Cənubi Asiyada, Hindistan yarımadasında yerləşən Hindistan Federativ Respublikasında mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. Hindistan
 • Təhsil Cəmiyyəti 1986 - ci ildən qeyri - rəsmi, 1990 - cı il 15 avqust tarixindən rəsmi fəaliyyətə başlamış və 1993 - cü ildə 10 noyabr tarixində təkrar dövlət
 • Macarıstanda təhsil - keçmiş Şərq Blokundakı təhsil sisteminin getdikcə Avropa Birliyinə inteqrasiyası şəklində formalaşıb və hazırda Avropa Birliyi standartlarına
 • İsraildə təhsil - Qərbi Asiyada, Aralıq dənizinin şərq sahillərində yerləşən İsrail dövlətində mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. İsrail təhsil sistemində
 • İslandiyada təhsil sistemi digər Skandinaviya ölkələrinin təhsil sistemi ilə oxşar olub dörd pillədən ibarətdir: məktəbəqədər, icbari, tam orta və ali təhsil 6 - 16
                                     
 • Küveytdə təhsil - Cənub - Qərbi Asiyada yerləşən Küveyt Dövlətində mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. Küveyt tarixinə nəzər saldıqda burada təhsillə bağlı
 • İranda təhsil - İran İslam Respublikasında təhsil İran İslam İnqilabından 1979 bir müddət sonra Xomeyni, iqtidara gələr gəlməz Şah zamanındakı təhsil sistemini
 • Estoniyada təhsil - Şimali Avropanın Baltik regionunda yerləşən Estoniya Respublikasında mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. Estoniya tarixinə nəzər
 • Yaponiyada təhsil - Şərqi Asiyada, Sakit okeanın qərb hissəsində yerləşən Yaponiyada mövcud olan çoxşaxəli təhsil sistemi. Yaponiya tarixinə nəzər saldıqda
 • Orta təhsil əksər ölkələrin maarif sistemində əsas təhsil dərəcəsinin ənənəvi adı. Orta təhsil adı təhsil səviyyəsinin təbəqələşməsi nəticəsində yaranmışdır
 • Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan idarə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
 • Beynəlxalq Təhsil Günü - illik beynəlxalq mərasim olan Beynəlxalq Təhsil Günü 24 yanvarda keçirilir və təhsilə həsr olunur.3 dekabr 2018 - ci ildə Birləşmiş
 • Ali təhsil müəssisəsi - 1 ümumi təhsil və elmi - siyasi bilik verən ən yüksək təhsil müəssisəsi 2 xalq təsərrüfatının, elm və mədəniyyətin müxtəlif sahələri
Təhsil iqtisadiyyatı
                                               

Təhsil iqtisadiyyatı

Təhsil, iqtisadiyyat və ya iqtisadiyyat təhsili ilə bağlı iqtisadi məsələlər, o cümlədən təhsil ehtiyacları, təhsil, maliyyə və təminat, müxtəlif təhsil proqramları və siyasətinin səmərəliliyinin müqayisəli tədqiqi. Şəxslər üçün məktəb təhsilinin və əmək bazarının nəticələri arasında qarşılıqlı əlaqələrimizin təsvir edən erkən iş başlayaraq, təhsil, iqtisadiyyat, təhsillə bağlı mövzuların demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən, tez böyüsünlər.

                                               

Açıq dərs

Açıq dərs digər müəllimləri iştirak etdiyi iştirakçıları dərs. Təcrübəli müəllim keçirir açıq dərs. Məqsəd bu və ya hər hansı digər predmetin düzgün təlim metodu ondan ibarətdir ki, nümayiş etdirmək. Open lesson of stem pedagogical experience exchange and təkmilləşdirmənin - vasitələrindəndir.

                                               

Açıq tipli ali təhsil müəssisəsi

Ali məktəblərə açıq tipli-yaş məhdudiyyəti və qəbul edilən minimum səviyyəsi tələb olunan bilik, bununla yanaşı, təhsil alan, qəbul olunmur ali təhsil müəssisəsi. Açıq tipli ali təhsil ocağında iş qrafiki kifayət qədər sərbəstdir, yəni müddəti təlim неограниченна. Tələbələr təqaüd alırlar qrant oxu və müəyyən proqram təminatı pulsuz, onlar oxuya bilərsiniz. Bu tip ali təhsil müəssisələri aid etmək olar britaniya Açıq universiteti, almaniyanın açıq universitetləri.

                                               

Adlı təqaüd

Kollektiv almaq üçün təqaüd - təhsildə uğurlu nəticələri ilə xüsusi iş отличившегося təhsil müəssisəsinin ictimai-mədəni həyatında fəal iştirakı, tələbələrin bu işə dövlətin, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən konkret şəxsin adı olan müəyyən təqaüddür.

Diplom
                                               

Diplom

Diplom olan hər hansı şəxs, ibtidai peşə, orta-texniki və ya ali təhsil, завершившее və ya uğurla завершившее təqdim olunan elmi və ya digər ixtisas, müəyyən dərəcədə выросшее gösteren çalışan, bədii və ya peşə, ali təhsil, hər hansı təhsil ocağında tərəfində hazırlanmış verilmiş rəsmi sənədlər, icazələrin və / və ya edilməlidir.

Əyani dərslik
                                               

Əyani dərslik

Əyani tutorial - bilik transfer biridir yolları və istifadə olunan təlim. Əyani vəsaitlər-bu, adi kitab, daha interaktiv, sadə və maraqlı oxumaq üçün. Onlardan biri, bir qayda olaraq, istifadə üçün konkret nümunələr məlumat çatdırılması üçün. Məzmunu və təyinatı asılı olaraq, əyani vəsaitlərdən müxtəlif formalarda-bu, ola bilər: kompüter, kapital, internet, kapital, televiziya, kapital və s.

                                               

Fakültə

Fakültə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri, magistr hazırlığı və ali təhsil, sonrakı квалификациях artırmanı reallaşdıran elmi, təhsil və inzibati quruluşu. Fakültələr, ümumiyyətlə, var bir və ya bir neçə oxşar ixtisaslar və mütəxəssislər hazırlıq keçir. Fakültələr və onların kafedrasının apardığı elmi-tədqiqat fəaliyyəti və rəhbərlik etdiyi.

Gimnaziya
                                               

Gimnaziya

Gimnaziya - əsasən humanitar sahə, istedad və bacarığı ilə seçilən şagirdləri üçün qərəzli mövqe tutmaq deməkdir təhsil xidmətləri ümumtəhsil müəssisələrinin

Qiyabi təhsil
                                               

Qiyabi təhsil

Qiyabi təhsil – ali və natamam ali təhsil, mütəxəssislərin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması, eləcə də istehsalatdan ayrılmadan əldə ümumi orta təhsilin həyata formaları. Əsas forması təlim qiyabi təhsili, tələbələrin müstəqil işi. Qiyabi şahmat - oyun şahmat üzrə poçt

                                               

Namizədlik minimumu

Защищаемые namizədlik dissertasiyasının - ali təhsil müəssisələrində və elmi-tədqiqat institutlarında, aspirant və namizədlər namizədlik dissertasiyası alimlik dərəcəsi almaq üçün qorunur əvvəl imtahan, hal-hazırda, xarici dil fənni üzrə, biri də kompüter elmləri və dissertasiya mövzusu, müvafiq ixtisas üzrə keçirilən fənn. Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir minimumlarını ki, şəxs защитившее namizədlik dissertasiyası müdafiə etmək hüququna malikdir.

Users also searched:

azərbaycanda təhsil, təhsil, Azərbaycanda, группаспециальностейвбаку, специальностигруппы, respublikamızdatəhsilsahəsindəgedəndəyişikliklərdədövlətinroluhaqqındaməlumat, imkanları, inşa, islahatı, neçənci, illəri, əhatə, edir, təhsilislahatıneçənciilləriəhatəedir, группа, баку, специальности, группы, respublikamızda, sahəsində, gedən, dəyişikliklərdə, dövlətin, rolu, haqqında, məlumat, специальностей, Azərbaycandatəhsil, təhsilimkanlarıbugüninşa, azərbaycan respublikasının təhsil i̇nstitutu,

...

Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir.

Azərbaycan Ordusunun hərbi təhsil sistemi Müdafiə Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə birgə Azərbaycanda təhsil siyasətinin. Respublikamızda təhsil sahəsində gedən dəyişikliklərdə dövlətin rolu haqqında məlumat. 833 IIIQ Təhsil haqqında E QANUN. Bu günə qədər AzEduNet şirkəti və Təhsil Nazirliyi arasında imzalanmış müqavilələr əsasında 4100 dən artıq təhsil müəssisəsi Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə. Təhsil imkanları bu gün inşa. Azərbaycanda təhsil hansı formada davam edəcək?. Təhsil müəssisəsində təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini doktorantura istisna olmaqla bitirən şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ​Təhsil.

Azerbaycan muellimi.

İnklüziv təhsilin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təhsil. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu tərəfindən icra olunan İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı layihəsi çərçivəsində keçiriləcək müəllimlərin. Təhsil institutu illik planlaşdırma. Tehsil Problemleri Institutunun adi deyisdirildi. Dekabrın 19 da UNİCEF in maliyyə dəstəyi ilə Təhsil İnstitutu tərəfindən icra UNİCEF ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında imzalanmış.


Ingiltərədə magistr təhsili.

Beynəlxalq onlayn təhsil konfransı ətrafında Azərbaycan, İsrail. Fransanın ali təhsil sistemi sürətli və çevikdir. Universiteti bitirərkən ya konkret universitetin nüfuzundan asılı olmayaraq bütün ölkədə tanınan.

Azərbaycan Prezidenti 2010 2011 ci tədris ilində keçirilmiş Ən.

Bu, Prezidentİlham Əliyevin Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumi təhsil müəssisələrinə verilmiş. Ən yaxşı məktəb və ən yaxşı müəllim müsabiqəsi ləğv edilib. Xeber – Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2014 2015 ci tədris ilində keçirilmiş Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi müsabiqəsinin.

BƏƏ də havadan su düzəldir Elmi İNQİLAB.

Məsələ bundadır ki, tezliklə BƏƏ də uşaqları onlayn təhsilə keçirmək imkanı ​Dwight Global Online School 7 12 ci sinif şagirdləri üçün onlayn təhsil təklif edir​. Azərbaycan məhsulları BƏƏ də beynəlxalq sərgidə təqdim olunur. Təhsil aldığı ölkədə tibbi xidmətlərə görə xərclər də BƏƏ büdcəsindən ödənilir. Küveytdə minə yaxın ali məktəb fəaliyyət göstərir və onların hər birində təhsil. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN. BƏƏ də koronavirusa yoluxanların sayı artdı. 14479 2020 02 21:14. Şriftin ölçüsü. Gələn həftədən bütün təhsil işçiləri vaksinasiya olunacaq. Şahin Mustafayev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin səfiri ilə görüşdü. BƏƏ DƏ TƏHSİL. Müasirliklə ənənələrin görüşdüyü Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ​BƏƏ, məşhur turistik istiqamət və Fars körfəzi regionunda ən yaxşı. BƏƏ məktəblilər üçün onlayn təhsil layihəsini test edir. Tarix: 23 Oktyabr 2019. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə tələbələrə Süni intellekt ixtisası üzrə təhsil almağa imkan verəcək dünyanın ilk.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →