Back

★ Akademik elm sahələri - UNESCO, Honkonq Elm və Texnologiya Universiteti, Azərbaycan Şəhid Mədani Universiteti, Dinşünaslıq, Elmlər Akademiyası, MAŞAV ..                                               

UNESCO

YUNESKO-nun edir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məsələlər üzrə elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində ixtisaslaşan mədəniyyət. Təşkilat 16 noyabr 1945-ci ildə təsis edib Mərkəzi qərargahı yerləşən Fransanın paytaxtı Parisdə. Təşkilatın ibarət dünyanın müxtəlif hissələrində yerləşən 67 büro və alt bölmə daxildir. YUNESKO-nun nizamnaməsi 1945-ci ildə London konfransında qəbul edilib, 4 noyabr 1946-cı ildən qüvvəyə minib. Hal-hazırda bu təşkilatın üzvləri 191 ölkə dünyanın. Əsas məqsəd YUNESKO-irq, cins, dil və din asılı olmayaraq təhsil, elm və mədəniyyət, əməkdaşlığı genişləndirmək xalqların y ...

                                               

Honkonq Elm və Texnologiya Universiteti

Hong kong elmi-texniki universiteti, Çin Xalq Respublikasının xüsusi status honkonq regiona yeni rayonu adlanır ərazisi, rayonda Kung yerləşən ali təhsil ocağında ölkəmizin aparıcı ali təhsil biridir ocaqlarının.

                                               

Azərbaycan Şəhid Mədani Universiteti

Azerbaijan Martyrs Mədani University-Şərqi azərbaycan останинский universiteti Təbriz şəhərində ərazisində yerləşən universiteti. 1987-ci ildə həmin universiteti yaradılıb, daha çox, sadəcə olaraq, Azərbaycan universiteti adı altında. Bakalavr və magistr kursları cəmi 7500 nəfər tələbə təhsil alır. Universitetdə, əsasən, dərs, mühəndislik, fundamental elm, ədəbiyyat və ilahiyyat. "Tədqiqat qapısı" son reytinq cədvəlində toplanmış 1716.47 bal.

                                               

Dinşünaslıq

İlahiyyat-din haqqında dünyəvi elm. Tarix, sosiologiya, psixologiya, fəlsəfə, Filologiya, antropologiya və s. Kimi sahənin nailiyyətləri dinlərin, tədqiqatlarında istifadə olunur. Fənlərarası elm olunur. Nəzəri ilahiyyat deyil, onun öyrənilməsi, elm.

                                               

Elmlər Akademiyası

Elmlər akademiyası - elmi və müxtəlif sahələrdə peşə bayramları magistri birləşdirən insanların, dövlət və ya ictimai некоммерческую təşkili. Onun üzvləri akademiklər адланырлара.

                                               

MAŞAV

MASAV-ibri language for International Cooperation Center, adı hypertext kimi. Xarici işlər nazirliyi İsrailin Назирлийи fəaliyyət göstərən bu proqram çərçivəsində bir çox ölkələrində, eləcə də ABŞ, böyük Britaniya, Avropa ittifaqı ölkələrində, Türkiyədə və digər, həmçinin осуществлявшее beynəlxalq təcrübə mübadiləsi üzrə proqramlar, onlardan biridir. 1958-ci ildə, cərəyan etməyə başlayan fəaliyyətini bu proqram üzrə, indiyədək dünyanın 140 ölkəsində, 200-dən artıq minlərlə insan iş keçilmişdir tanınır. Proqram çərçivəsində təcrübə mübadiləsi İsrail keçirilir, ayrı-ayrı elmi və akademik mər ...

                                               

Naxçıvan Dövlət Universiteti

29 dekabr 1990-cı il qərarı ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin institutu oldu naxçıvan dövlət universiteti.

                                               

Naxçıvan sancağı

Naxçıvan санчагы-bu Salınıb, Naxçıvan Osmanlı imperiyasının, Yerevan əyaləti, inzibati-ərazi vahidi. 1590 Osmanlı dövləti idi inzibati-ərazi vahidi. Əyaləti пинс və ya digər iri inzibati vahidlər, o deməkdir ki, санчагын bölünür inzibati bölgüsü. Osmanlı və Сефевидская müharibə ona gətirib çıxardı ki, iki dəfə 1588-1603 və 1724-1736 illərdə Сефевидские torpaqları Osmanlı imperiyası tərəfindən idarə olunan dövlət обрабатывались. Bu illər ərzində Naxçıvan tarixinin sahəsində ərazisi iki dəfə tərkibindəki Osmanlı inzibati vahidi idarəçəliyində Nakhchivan sancağı birləşdi.

                                               

Çingiz Cuvarlı

Çingiz Mehdi oğlu Cuvarlı, Yelizavetpol – 13 avqust 2000-ci il, Bakı) - akademik, əməkdar elm xadimi. Görkəmli alim XX əsrin akademik Çingiz Mehdi oğlu джуварли 1 may 1913-cü ildə Gəncə şəhərində də ziyalı ailəsində, Vətənində respublikamızın, Sovet İttifaqının tərkibindəki dövrdə o, təhsil alıb, yaşayıb və yaradıb Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, o, sərf öz zəngin bilik və bacarıqlarını yeni enerji, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, müstəqil respublikamızın. 1960 görə, 1962-ci ildə Azərbaycan SSR-də institutunun direktoru idi enerji Akademiyası.

                                               

Afad Qurbanov

A. Qurbanov, Qızıl şəfəq, sadə dillə desək Mahalı-26 sentyabr 2009-cu il, Bakı) - görkəmli dilçi-alim, türkoloq, elm xadimi və təhsil təşkilatçısı, ictimai və siyasi xadim, dilçilik elmində elmi məktəblər, alim, komissiyanın sədri tərəfindən azərbaycan əlifbası və müasir latın qrafikası ilə, Azərbaycan kitabının müəllifi, Azərbaycan SSR-I. Ораторский cəmiyyətinin sədri, akademik, SSRİ pedaqoji elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycan SSR - mən elmlər Akademiyasının üzvü, yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, Azərb ...

                                               

Cənubi Koreyada ali təhsil

Cənubi Koreya ali təhsil - da Koreya Respublikasında mövcud olan ali təhsil sistemində. Ali təhsil başa çatdırılmaq buraxılış, həm də ali məktəblərə, həm də yeniyetmə kolleclərinə müraciət edə bilər. Teen kolleclərinə bağış imtahanı akademik успеваемость, elmi nailiyyətləri və baza bağış imtahan Балина, belə ki, qərara alınıb. Ali təhsil əsasən qurulur istehsalı sahəsində ixtisaslı mütəxəssislər hazırlamaq orta səviyyədə. Tələbə istehsal təcrübəsinə göndərilir texnikumu və sənaye arasında ümumi tədqiqat, təcrübə və informasiya mübadiləsinin aparılması, müəssisələrin tələb edir курикулумлар ...

                                               

Fısıldayan qu

Fısıldayan Qu-Qu полуродственных heyvan növlərinin. Artım: Qular həyatlarının sonuna kimi bir cüt yaradır. Ювани yalnız onun fərdi physique. Ювада 7-9 yumurta olur. Кюрт yuxuda 35 gün. Onlar заправляются aprelin sonlarında-mayın əvvəllərində, ona görə də uşaqlar hazır uçmaq ərzində 4 ay. Yayılması: Xəzər sahillərində rast gəlir ольховый qoruğu. - Sözün düzü və Samur-Дивичской düzənliyinin su hövzələrində. 1993-cü il quşların yaz hesablaşmalarda azn Sarısu, Аггеле, Şirvan qoruğunda регистрировали ювалайские quşlar. Xüsusilə, port Ağzıbir Dəvəçi göl yerləşir, hündürlüyü 10 куитденов yuxarı. ...

                                     

★ Akademik elm sahələri

 • irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq, təhsil, elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqların əməkdaşlığını genişləndirmək yolu ilə sülhün və
 • Nanoelektronika Hazırlanması mərkəzləri aiddir. Honkonq Elm və Texnologiya Universitetinin ali akademik orqanı Senatdır. Senat 55 üzvdən ibarətdir və onlara
 • 7500 nəfər tələbə təhsil alır. Universitetdə əsasən mühəndislik, təməl elm sahələri ədəbiyyat və teologiya tədris edilir. Research Gate nin son reytinq
 • Dinşünaslıq - dinlər haqqında dünyəvi elm Tarix, sosiologiya, psixologiya, fəlsəfə, filologiya, antropologiya və s. kimi sahələrin nailiyyətlərindən
 • müxtəlif sahələri ilə peşəkar şəkildə məşğul olan insanları birləşdirən dövlət və ya ictimai qeyri - kommersiya təşkilatı. Onun üzvləri akademik adlanırlar
 • İsrailin ayrı - ayrı elmi və akademik mərkəzləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində aparılır. Proqramın əsas fokus sahələri kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya, idarəetmə
 • fondlarından kitabxanaya xeyli kitab hədiyyə etmişlər. Muxtar Respublikada elm sahələri üzrə ən iri elmi kitabxana sayılan NDU Elmi Kitabxanasının fondunda dünyanın
 • Tərcümə edənlər akademik Z. Bünyadov və t.e.n. H. Məmmədov. Bakı: Elm 2001, 376 s. Əliyev İ.N. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və təhsil, 2014
 • sentyabr 2009 2009 - 09 - 26 Bakı - Azərbaycanın görkəmli dilçi - alimi, türkoloq, elm və təhsil təşkilatçısı, ictimai - siyasi xadimi, Azərbaycan dilçilik elmində
                                     
 • 2000 2000 - 08 - 13 Bakı - akademik əməkdar elm xadimi. XX əsr Azərbaycan Respublikasının görkəmli elm xadimi olan akademik Çingiz Mehdi oğlu Cuvarlı
 • qəbul akademik nailiyyətlərə, elmi nailiyyət imtahanına və əsas qəbul imtahanı balına görə müəyyənləşir. Kolleclərdə təhsil əsasən istehsalat sahələri ilə
 • aləminin qorunması və öyrənilməsi. Akademik M.Ə.Musayevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konf. mat - rı., Bakı, Elm 2001, s. 307 - 310 Babayev İ.R. Azərbaycanın
 • EA - nın müxbir üzvü, 1962 - ci ildə isə həqiqi üzvü akademik seçilmişdir. 1962 - ci ildə ona Əməkdar elm xadimi adı verilmişdir. M.Ş.Şirəliyev 100 - dən çox
 • Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik 2014 Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı 1978 əməkdar elm xadimi 2000 Şöhrət ordenli 2009
 • hüquq tarixi dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, hüquq təlimləri tarixi. Hüquq sahələri üzrə hüquq qanun elmləri: mülki hüquq elmi, cinayət hüququ elmi və s
 • təsərrüfatı, sənaye, kommersiya, balıqçılıq, dənizçilik, iqtisadiyyat sahələri üzrə ixtisaslaşmış kurslar tədris edilir. Şagirdlərə peşə məktəblərini
 • Mendeleyev cədvəli adlandırmışdır. Akademik bu kitabını ingilis dilinə tərcümə etmişdir. O, fizikanın sahələri və tarixinə aid Azərbaycan, rus və ingilis
 • radioekoloji aspektləri monoqrafiyası çapdan çıxıb Akademik Qərib Məmmədov BDU - nun AMEA - da Elm və Tədris Mərkəzinin açılışında VİDEO Azərbaycan Respublikasının
                                     
 • zəngin kitabxana sistemi qurulub. Hal - hazırda kitabxana fondu müxtəlif elm sahələri üzrə 2, 7 milyon, həmçinin elmi nəşrlərin 2, 1 milyondan çox nüsxəsini
 • aləminin qorunması və öyrənilməsi. Akademik M.Ə. Musayevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konf. mat - rı., Bakı, Elm 2001, s. 307 - 310 Сатунин К.А. Материалы
 • Universitetində təhsillərini davam etdirmişdilər... Akademik Heydər Hüseynov, böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmov, görkəmli elm xadimi və ictimai xadim Həsən Seyidov da
 • Federasiyası Qaz Sənayesinin elm və texnika üzrə mükafatının laureatı oldu. 2002 - ci ildə R.Ə.Qasımov bütün elmi və layihə sahələri üzrə baş direktorun birinci
 • həyat elmləri, riyaziyyat, fizika sahələri üzrə bakalavr və magistr proqramları təklif edir. Fakültə Amsterdam Peşə, Elm İnformatika, Həyat və Yer Elmləri
 • vəzifə tutub. İndi də bu universitetdəki akademik və idari vəzifələrinə davam etməkdədir. İxtisas sahələri tikinti texnologiyası Building Technology
 • imkanlarından istifadə etmişdirlər. Aşağıda elmi dərəcə almış azərbaycanlılar elm sahələri üzrə göstəriliblər. Dr.rer.nat. Səbinə İsgəndərova, Berlin TU, 2004 Dr
 • Mixail Lomonosov ensiklopedik insan olduğundan beten məşğul olduğu elm sahələri üzrə ciddi tədqiqatlar apara bilib. Böyük rus şairi Aleksandr Puşkin
 • ingilis dilindən Tədqiqatçı və iştirakçının açıq identifikatoru - elm adamları və akademik şəxsiyyətləri bənzərsiz olaraq tanıdan 16 rəqəmli koddan ibarət
 • şəhərində təsis olunmuşdur. Bu məclislərdə müxtəlif akademik müəssələrin, şirkətlərin nümayəndələri, QHT - lər, elm və texnologiya müəssələrinin nümayəndələri
                                     
 • Əlizadə 11 yanvar 1906 3 dekabr 1979 - Azərbaycan tarixçisi, şərqşünas, akademik 1944 1950 - ci illərdə Tarix İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru
 • ardınca müxtəlif humanitar və sosial elm sahələrinin tədrisi və tədqiqini nəzərdə tutan çoxfənnli multidissiplinar akademik vahid kimi Fəlsəfə və Sosiologiya
                                               

Biotexniya

R. Ə. Əliyeva, Q. T. Mustafayev, S. R. Hacıyev. Əsasları ekologiya ali məktəblər üçün dərslik. Bakı," Bakı universiteti" Nəşriyyatı, 2006, s. 478-528.

Users also searched:

honkonq elm və texnologiya universiteti, Texnologiya, Universiteti, Honkonq, HonkonqElmvəTexnologiyaUniversiteti, azərbaycan şəhid mədani universiteti, qələbə, bizimlədir, qələbəbizimlədir, Mədani, Şəhid, Azərbaycan, bizimdir, şeir, bizimledir, qelebe, qələbəbizimdir, qələbəbizimlədirşeir, qelebebizimledir, AzərbaycanŞəhidMədaniUniversiteti, elmlər akademiyası, Akademiyası, Elmlər, elmlər, akademiyası, ElmlərAkademiyası, milli, prezidenti, akademiyasi, elmler,

...

Asiya universitetlərinin yeni reytinq cədvəli açıqlanıb Böyük.

Təşkilatın eksklüziv katibi müxtəlif AEARU fəaliyyətini əlaqələndirir və həmçinin Honkonq Elm və Texnologiya Universiteti Say Kunq rayonu, Honkonq. Iqtısadi təhlükəsizlik 2021 ssu conferencep.az. Honkonq Elm və Texnologiya universiteti 51 ci yer. Müqayisə üçün: Ən yaxşı Rusiya universiteti Moskva Dövlət Universiteti bu elit siyahıda. ELM İ X Ə B Ə RL Ə R TƏBİƏT ELMLƏRİ BÖLMƏSİ Lənkəran. Tokio Universiteti siyahıda 22 ci, Honq Konq Universiteti 24 cü sırada yer alıb. Təəssüf ki, 100 ən nüfuzlu ali 24 Honkonq Universiteti Honq Konq 25 KYOTO 35 Honq Konq Elm və Texnologiya Universiteti Honq Konq 36 ÉCOLE.

Qələbə bizimlədir şeir.

Sonuncu. Bakı Dövlət Universitetinin deyilir: Nadir şahın vaxtında Azərbaycan ərazisi də mədandan çıxdı. bə lada müqəddəs yerləri ziyarət etdi, Kərbəla şəhid. Qələbə bizimlədir. TÜRK XALQLARININ TARİXİ. Raq Bakı Dövlət Universitetində oxuduğu mühazirolər esasın da tertib hem de e.e.I minillikde Cenubi Azerbaycan erazisinde türk mədani tabaqadən tapılmışdır va antropoloq E.V. Eirova göra bu adat uğrunda şəhid olmağı arzu edirdi. Qelebe bizimledir. Azərbaycan Şəhid Mədani Universiteti Vikipediya Haqqinda. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 1956, Hüseynin ə şəhid edilməsinə həsr edilmiş Kərbəla mərsiyələridir. Əbu Məkarim Şakir ibn əl İmam əbu Əl Mütəhhər Hamid Əl ​Mədani.


Milli elmlər akademiyası ünvan.

Xalçaşünas alim Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər. Академия наук категория научного общества, которое по характеру своей деятельности является крупным научным центром, в рамках которого осуществляются планирование, организация и координирование деятельности научного сообщества. Первые научные. Akademiya prezidenti. Mərkəzi Nəbatat Bağı. Satılır Həyət evi Yasamal.r, Elmlər Akademiyası.m. Elanın kodu: 15196. Bu əmlakın təmir tikinti xərclərini hesablayın Satılır Həyət evi. Azərbaycan milli elmlər akademiyası prezidenti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 70 il Xəbərlər Nizami. 03.05.2016. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: tarix və müasirlik. Çoxəsrlik tarixi təcrübə elmin inkişaf etdirilməsində elmi təşkilati qurumların böyük.

2013 cü ilin 11 fevral tarixində AİDA Agentliyinin rəisi Əşrəf.

Sionistlərin nümayəndəliyi olan Maşav. kurslarında iştirak edən olduğu kimi Maşav planı Sionist rejimin ayrı ölkələrdə. xərçəngvari. MAŞAV kursları yenidən fəaliyyətə başlayıb. Bunlar arasında İsrailin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin – Maşav Hindistan daxilində işlərini genişləndirməsi, 40 milyon dollarlıq birgə tədqiqat və inkişaf. Səfirlik: İsrail və Azərbaycan bölgələr arasında münasibətləri. MAŞAV sözünün azərbaycan dilində istifadəsi, düzgün yazılışı, MAŞAV sözü azərbaycan dilinin lüğətlərində, orfoqrafiya, orfoepiya, tərcüməsi.


Ndu.edu.az e cedvel.

Naxçıvan dövlət universiteti sözaltı sözlük. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Ali Təhsil Müəssisələri. AZ7000, Nakhchyvan. Əziz Əliyev küç., Universitet Şəhərciyi. 994 36 5440861 info@.az. Sumqayit dovlet universiteti. Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin dekanı Elsevər Əsədov Modern.​az ın suallarını cavablandırıb. Azərbaycanda yeganə Tibb Universitetidir ki,.


Mirzə Cəlil barədə böyük yalan ARAŞDIRMA.

Gənzə əvvəlki adı: Kənzə Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar yeni inzibati ərazi bölgüsü – 14 nahiyədən ibarət Naxçıvan sancağı yaradıldı. Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası. KBT 63.3 5Aze Açar sözlər: Şərur - Sədərək - Əlincə Annotasiya: Naxçıvan sancağı ilə bağlı qədim diyarın sosial iqtisadi tarixinin, şəhərlərinin vəziyyətinin,. 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü və 12. Elanlar saytıdır, Naxçıvan ✔️ da tez satmaq və asanlıqla almaq mümkündür. yaxa sancagiqızıl sancaq instagramxari bulbulun sekilleribroşka. NAXÇIVANIN MUXTARİYYƏT STATUSU AZƏRBAYCAN. Naxçıvan sancağı. XVI ssrin I yarısında İrsvan vs Naxçıvan srazilsri ustaclu qızılbaş qsbilssinin mssksni olmuşdur. Sonralar Çuxur Sssd bsylsrbsyliyi qacar.

.az Milli Elmlər Akademiyası.

ADNSU da Çingiz Cuvarlı adına auditoriya açılıb Toğrul Cuvarlı \İnsan niyə dəyişməlidir\ Müasir texnologiyaların insan həyatına təsiri Toğrul Cuvarlı. Elmi Şuranın növbəti iclası AZƏRBAYCAN TƏHSİL. Azərbaycan EA nın akademikləri Zahid Xəlilov, Əşrəf Hüseynov, Çingiz Cuvarlı və başqa akademiklərin təqdimatı ilə Məmmədkərim Quliyevin əldə etdiyi elmi.


Afad Qurbanov və ümumi dilçilik kitabının təqdimatı olub Xəbərlər.

Афат Магомед оглы Курбанов. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası Qurbanov Afad. Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun ABŞ ın Corctaun Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi Məhkəmə idarəçiliyi, məhkəmələrdə işin təşkili və elektron sənəd dövriyyəsi. Afad Qurbanovun Həyat Yolu. Qurbanov Afad Məmməd oğlu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Afad Məmməd oğlu Qurbanov 10 yanvar 1929 cu ildə qədim Borçalının. Afad Qurbanov 90 VİDEO Real TV. Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun ABŞ ın Corctaun Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi Məhkəmə idarəçiliyi, məhkəmələrdə işin təşkili və elektron. Naxçıvan Dövlət universiteti elektron kitabxana. Afad Qurbanov bütün mənalı həyatını, sonsuz, tükənməz elmi istedadını, yaradıcılıq qüvvəsini Azərbaycan dilçiliyinin inkişafına sərf edən,. AMEA Dilçilik İnstitutu. Görkəmli dilçi alim, məşhur türkoloq, əlifba islahatçısı, layiqli vətəndaş, mübariz ictimai xadim Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov da belə şəxsiyyətlərdən idi.

Koreyada təhsil.

Ali təhsil almayanlara ikinci dərəcəli vətandaş kimi baxılır – Cənubi. Koreyada təhsil üçün ali təhsil müəssisələrinin siyahısı. Cənubi Koreyada alınan dərəcə Amerika və ya Avropadan heç bir şəkildə geri qalmır və bu səbəbdən. Şimali koreya. Xaricdə tam təqaüdlə təhsil ala biləcəyiniz universitetlər – SİYAHI. Cənubi Koreya Mərkəzində Koreyanın dövlət atributları, milli musiqi alətləri, eyni zamanda, ölkənin tarixini, milli mədəniyyətini, ədəbiyyatını, ali təhsil strukturunu. Cənubi koreya təhsil sistemi. ​Cənubi Koreyada 40 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Cənubi Koreyada təhsil almaq istəyən tələbələr üçün Koreya Dövlət Təqaüd Koreya Dövlət Təqaüd Proqramı bakalavr, magistr, doktorantura və tədqiqat.


Qızılağac milli parkı.

ETSN nadir qus novlerini gormek isteyenleri milli parklara devet. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində mətbuat konfransı. Qeyd edib ki, quşlardan turac, ərsindimdik, fısıldayan qu, qızılqaz, talış qırqovulu,. Samur yalama milli parkı. Milli parklar. Olan flaminqo, çəhrayı turan, yaşılbaş ördək, soltanquş, ağqaş qaz, göydimdik ördək, fısıldayan qu, qızılqaz, qıvrımmələk qu kimi quşları müşahidə edə bilərlər. Ağgöl milli parkı. Nazirlikdən Yeni il təklifi: Flaminqonu görmək Foto. Yaşılbaş ördək, soltanquş, ağqaş qaz, göydimdik ördək, fısıldayan qu, qızılqaz, qıvrımlələk qu kimi quşları müşahidə etmək mümkündür.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →